2012-07-01

Information till föräldrar

Allmänt
Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Den vänder sig till både pojkar och flickor. Försvarsutbildarna har särskilt utbildade ungdomsledare och instruktörer som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten. Uppdraget att bedriva frivillig försvarsverksamhet för ungdomar i Skåne har vårt förbund Försvarsutbildarna Skåne ( www.fuskane.se ), läs mer på vår regionala hemsida för ungdomsverksamheten www.forsvarsungdom.com

För att få delta i ungdomsverksamheten skall man ha fyllt 15 år och vara medlem i en av Försvarsutbildarnas föreningar. Man kan vara med i ungdomsverksamheten till dess man fyller 20 år.
Är flickan eller pojken under 18 år skall föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet syftar till

 • att erbjuda ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning med hög kvalitet under ledning och ansvar av välutbildade ungdomsledare
 • att erbjuda ungdomar möjligheter att få lära sig hur man uppträder och tar ansvar för sig själv och andra i naturen under skiftande förhållanden och årstider
 • att lära ut nyttiga kunskaper om sjukvård, överlevnad, ledarskap, militära idrotter och om att ta hänsyn till kamrater och andra i omgivningen
 • att informera ungdomarna om Totalförsvaret som en samhällsfunktion och att lära ut föreningsteknik
 • att stimulera ungdomarnas intresse för svensk säkerhetspolitik
 • att informera om plikttjänstgöring och anställning inom Försvarsmakten
 • att underlätta framtida rekrytering, av inte minst kvinnor, till befattningar inom Försvarsmakten
 • att väcka intresse för framtida insatser inom de frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet

Skjutning

För att medverka under skolskjutningar gäller följande:

 1. Grundläggande skjututbildning sker med gevär
 2. Skjututbildning med automatvapen (AK4) får tidigast genomföras när deltagaren fyllt 17 år och genomfört grundläggande skjututbildning med gevär.
 3. All skjututbildning ska följa Försvarsmaktens anvisningar för skjututbildning
 4. Inför varje skjutning är det obligatoriskt närvaro under sjukvårdstjänst A, Vapentjänst A och Vapentjänst B.

 Utöver ovanstående skall ungdomsledaren och skjutinstruktörer även bedöma personen som lämplig.

Utbildning i Stridsmoment

Grundläggande stridsutbildning genomförs med de ungdomar som vill och är 18 år fyllda. Utbildningen som genomförs motsvarar i stort sätt den som värnpliktiga fick under den första delen som sin grundutbildning. All sådan utbildning led och kontrolleras av instruktörer som är godkända av Försvarsmaten.

Inom Försvarsutbildarna Skåne bedrivs utbildning i stridsmoment endast regionalt. MSK bedriver alltså INTE någon egen utbildning i stridsmoment.

Förmåner

Medlemskostnaden för MSK är 200:-/år, det är efter erlagt medlemsavgift kostnadsfritt att deltaga i lokala, regionala samt centrala kurser mm. Resor, mat och logi betalas av Försvarsutbildarna eller Försvarsmakten. Alla som är medlemmar och betalt medlemsavgift är försäkrade.

Försäkringsskydd

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsubildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Medlem omfattas av försäkringsskyddet från det att färden mot utbildningen påbörjas, under utbildningen och fram tills därd från utbildningen avslutas.

Utrustning

Medlem får kvittera ut (låna) mtrl från Försvarsmakten (FmLog). Medlemmen är personligt ansvarig för utkvitterad mtrl. Uniform får endast bäras till, under och under hemfärd från utbildning.
Till och från central utbildning utanför Skåne får ej uniform bäras.

4 thoughts on “Information till föräldrar

 • Vad menas med Försvarsutbildarnas föreningar.

  och vilka sorts Försvarsutbildarnas föreningar finns det

  • Hallå.
   Försvarsutbildarna har föreningar i hela landet. För att vara med i verksamheten måste du vara medlem i någon av dem.
   Försvarsutbildarna bedriver inte bara lokala utbildningar för ungdomar utan även regionala kurser samt centrala kurser för både ungdomar och vuxna.

 • Hej

  Finns det läger? isåfall vad är det för läger typ? vilka perioder? är det killar och tjejer tillsammans?

  mvh

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *