Malmö Skolkompani

Ungdomsverksamhet

Ungdomsavdelning inom Försvarsutbildarna
En snart hundraårig historia

1929 drogs verksamheten igång i Malmö under namnet U 51, Ungdomsavdelning 51. Startåret gör ungdomsverksamheten i Malmö till en av Sveriges äldsta. Under andra världskriget ansvarade Landstormspojkarna i Malmö för luftbevakningsstationer och ordonnanstjänst inom Luftvärnskompanierna.

1948 avvecklades verksamheten och överfördes till Malmö Hemvärn. 1959 startades FBU- Ungdom åter igen i Malmö i Malmö FBU- förenings regi. Hemvärnet drev parallellt ungdomsverksamhet i Malmö under benämningen HV1100. Den 1 juli 2002 beslutade man att slå samman de båda verksamheterna för att göra utbildningen med effektiv och kvalitativ. HV 1100 och Malmö FBU- Ungdom lades ned och bildade Malmö Skolkompani.

Försvarsutbildarna

Centralförbundet
Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande samtidigt som vi stärker samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser. Vi har drygt 25 000 medlemmar.

Försvarsungdom

Regional ungdomsverksamhet
Utöver den lokala verksamheten på avdelningen bedrivs det omfattande regional ungdomsverksamhet i Skåne. www.forsvarsungdom.com

Försvarsutbildarna Malmö

Föreningen
Alla är medlemmar i en förening. Vår är Försvarsutbildarna Malmö.
Medlemskap, förälder eller annat. Kontakta oss nedan.